Close

Termes i condicions generalsInformació general del Lloc web


En compliment de l'establert per l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s'ofereix la informació general del Lloc web:

Titular: GRÀFIQUES CASTELLÀ
Seu i establiment: Carrer del Dr. Cartañà, 3, 43540 Sant Carles de la Ràpita, Tarragona
N.I.F.: B-43457274
E-mail: grafiques@grafiquescastella.cat

Telèfon: + 34 977 74 19 28

CONDICIONS COMERCIALES

Les presents Condicions Generals de Compra regulen l'ús del lloc web www.grafiquescastella.com , del qual GRÀFIQUES CASTELLÀ, IMPREMTA i PAPERERIA.S.L. és el titular.

GRÀFIQUES CASTELLÀ, Impremta i Papereria, S.L. NIF: B43457274 amb domicili al C/ Doctor Cartanyà,3 de 43540 Sant Carles de la Ràpita (Tarragona).

Per qualsevol consulta, pot contactar amb nosaltres enviant un correu electrònic a grafiques@grafiquescastella.cat o a través del telèfon 977 741 928 de 10.00h a 13.00h i de 16.00h a 19.00h. de dilluns a divendres.

En compliment del que disposa la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, i altra normativa d'aplicació,  us informem:

OBJECTE

Les condicions de compra estableixen els drets i obligacions de tots els usuaris de la botiga online GRÀFIQUES CASTELLÀ.S.L. en relació amb els productes i serveis que oferim a través dels nostres llocs web www.grafiquescastella.com

En utilitzar el lloc web o fer una comanda a través del mateix, vostè és conscient de la vinculació amb aquestes Condicions i la nostra Política de Privacitat, pel que, si vostè no està d'acord amb totes les Condicions i amb la Política de Privacitat, no ha de fer cap comanda.

Aquestes condicions poden ser modificades, pel que ha de llegir-les abans d'efectuar cada comanda.

COMANDES I ENVIAMENTS

El realitzar una comanda a GRÀFIQUES CASTELLÀ, IMPREMTA i PAPERERIA.S.L.equival a l'acceptació plena i sencera dels preus, de la descripció dels productes a la venda i de les condicions generals de venda, que seran les úniques aplicables al contracte així conclòs.

El comprador es compromet a fer ús del lloc web només per fer consultes o comandes legalment vàlides. També s'obliga el comprador a facilitar de manera certa i correcta les seves dades de contacte, consentint així mateix el poder fer ús d'aquesta informació per posar-nos en contacte amb ell si fos necessari.

El lliurament dels encàrrecs el farà GRÀFIQUES CASTELLÀ, pels seus propis mitjans o a través d'una agència de transport designada per GRÀFIQUES CASTELLÀ. Les comandes es lliuraran en el domicili designat pel client o a les nostres instal·lacions de Sant Carles de la Ràpita, si el client així ho decideix. GRÀFIQUES CASTELLÀ  no assumeix cap responsabilitat quan el lliurament no es pugui efectuar com a conseqüència que les dades facilitades siguin inexactes o incompletes, o quan el lliurament no es pugui efectuar per absència del destinatari. Sense perjudici de l'anterior, GRÀFIQUES CASTELLÀ.adoptarà les mesures exigides al comerciant perquè el lliurament pugui efectuar-se el més aviat possible, tant a satisfacció del remitent com a la del destinatari.

GRÀFIQUES CASTELLÀ es compromet a lliurar els productes en perfecte estat a la direcció de lliurament que s’indique en el formulari de comanda. Pots sol·licitar el lliurament dels articles, en un altre domicili i a una altra persona física diferent de la que subscriu la comanda indicant-t’ho prèviament a l’apartat d’observacions abans de finalitzar la comanda.

Totes les comandes rebudes abans de les 13h. podran preparar-se aquella mateixa tarda amb un termini d’entrega d’entre 48h i 72h. Per aquest motiu és molt important que ens indiqueu correctament l’adreça on ho voleu rebre.

Sabem que quan ens fa una comanda de productes, és perquè els necessita i, per tant, ens comprometem a lliurar-los amb rapidesa. Des del moment de la compra al lliurament, prometem un servei ràpid i fiable perquè pugui tenir la seva comanda el més aviat possible.

No es lliuraran comandes en apartats postals.

Respecte als lliuraments en hospitals, organismes públics i altres immobles en els quals existeixin restriccions per a l'accés al públic en general, GRÀFIQUES CASTELLÀ, no garanteix que la mateixa s'efectuï directament al destinatari, quedant complert l'encàrrec i alliberat de responsabilitat, quan la comanda s'hagi posat a disposició del destinatari en la recepció o lloc que faci les vegades de control d'accés.

El termini de lliurament de la comanda dependrà del mètode d'enviament seleccionat. Cada mètode d'enviament té les seves pròpies restriccions i/o càrrecs que s'aplicaran a la seva comanda. Els dies feiners conten de dilluns a divendres, excepte si algun d'ells és festa local o nacional.

Les comandes recollides a la botiga no tenen despeses d’enviament.

Les comandes superiors a 60.00.-€ no tenen despeses d’enviament.

Les comandes inferiors a 60.00.-€ tindran un cost addicional de 6€ en concepte de col·laboració de transport.

Volem que les despeses d’enviament no suposi una barrera per a la compra i per aquest motiu subvencionem una part d’aquest cost. La nostra voluntat és que no arribi mai a pagar les despeses d'enviament.

PAGAMENT

La pàgina web GRÀFIQUES CASTELLÀ, Impremta i Papereria, S.L. ofereix els següents mètodes de pagament:

Sistema de pagament automàtic mitjançant targeta de crèdit/dèbit a través d'una passarel·la de pagament per a targetes bancàries. Aquest sistema de pagament garanteix la seguretat de la informació del client, així com la realització d'una compra senzilla, automàtica i ràpida.

Pagament no automàtic mitjançant transferència bancària: Es pot realitzar el pagament mitjançant una transferència al compte bancari referit a l'apartat de selecció de mètode de pagament. Amb aquest sistema de pagament no es considera efectiva la compra fins que GRÀFIQUES CASTELLÀ rebi el justificant de transferència o ingrés, on es constati el mateix de forma efectiva per la nostra entitat bancària. No es començarà la preparació de la comanda fins que es confirmi que s’ha fet aquesta transferència.

Pagament no automàtic mitjançant reposició o rebut bancari si el client disposa de compte de client verificat a GRÀFIQUES CASTELLÀ.

GRÀFIQUES CASTELLÀ es reserva el dret a canviar les modalitats de pagament i pot crear-ne noves o eliminar alguna de les existents, sense que l'usuari pugui fer reclamacions per aquest motiu. No obstant si el canvi en la modalitat de pagament afectés una comanda ja realitzada, des de GRÀFIQUES CASTELLÀ ens posaríem en contacte amb el client per informar d'aquest canvi, oferint l'opció de cancel·lar la comanda si ho considerés convenient.

PREU I TERMINI DE VALIDESA DE L'OFERTA

Els preus indicats a sota de cada producte són sense IVA i cal afegir-hi l’IVA. Els preus apareixen reflectits en euros. Els preus i condicions exposats són els vàlids en cada moment, i tenen vigència únicament en la sessió oberta. En la informació de confirmació de comanda, amb caràcter previ a que el comprador accepti l'operació, s'especifiquen clarament els preus de cadascun dels articles triats, la concreció de les despeses de lliurament que seran aplicables a l'operació i les promocions o descomptes que, si escau, siguin d'aplicació.

En fer la comanda a través del web, la factura corresponent serà enviada al moment que la comanda estigui preparada i hagi sortit amb expedició de transport, exceptuant en aquells casos en els quals, per les condicions de facturació del client, s’especifiqui el contrari. Per a qualsevol informació sobre la teva comanda, pots sol·licitar-la a través de la pàgina de Contacte del portal o enviant un correu electrònic a grafiques@grafiquescastella.cat

GRÀFIQUES CASTELLÀ es reserva el dret de modificar en qualsevol moment els preus de venda que figuren en la pàgina, però els articles es facturaran sobre la base de les tarifes en vigor en el moment en què es registri la comanda sota reserva de disponibilitat en aquesta data.

INFORMACIÓ I CONSULTES

Per a qualsevol informació sobre comandes web o sobre les característiques dels productes i serveis que oferim, així com per comunicar-nos qualsevol tipus d'incidència o reclamació referent a la compra online, posem a la vostra disposició la pàgina de contacte del portal, el correu electrònic  grafiques@grafiquescastella.cat  i el telèfon

 977 741 928 de 10.00h a 13.00h i de 16.00h a 19.00h. de dilluns a divendres.

DEVOLUCIONS

Dret de revocació: l'Art 44 de la Llei 7/1996, del 15 de gener, d’Ordenació del Comercio Minorista, confereix al Client el dret a la revocació de la comanda sol·licitada en un termini de 14 dies naturals des de la recepció del mateix, prèvia comunicació amb  GRÀFIQUES CASTELLÀ (mitjançant correu electrònic dirigit a:     grafiques@grafiquescastella.cat), amb devolució del preu que hagués pagat pel producte. GRÀFIQUES CASTELLÀ. procedirà al reintegrament de el import total de la compra, excloent, si n'hi ha, les despeses d'enviament.  GRÀFIQUES CASTELLÀ ofereix la possibilitat de retornar qualsevol producte adquirit amb servei de transport o lliurat a la botiga física GRÀFIQUES CASTELLÀ. Per poder efectuar la devolució, el producte ha d'estar complet, en perfecte estat, amb l’embalatge corresponent i no utilitzat. En el cas de que es desitgi fer una devolució, és responsabilitat del client lliurar les mercaderies que es retornin a GRÀFIQUES CASTELLÀ, ja sigui portant-les a les nostres instal·lacions o subcontractant el servei de transport. En aquest darrer cas, GRÀFIQUES CASTELLÀ es reserva el dret de cobrar despeses de transport.

Devolució per defectes de producte, defectes produïts en el transport o error en l'enviament: si en el moment del lliurament s'aprecia de forma visible i clara, sense necessitat de manipular els embalatges d'enviament o els propis del producte, que un producte té defectes provocats per danys en el transport o s'aprecia, de la mateixa manera, un defecte en la mercaderia rebuda, el client ha de comunicar a  GRÀFIQUES CASTELLÀ mitjançant correu electrònic dirigit a grafiques@grafiquescastella.cat i en el transcurs de les 48 hores següents a la recepció de la comanda per poder instar la devolució del producte o productes afectats i amb això la substitució per un de nou o el reemborsament del preu pagat pel mateix. La reparació i/o la substitució del producte defectuós serà gratuïta per al consumidor i usuari. Aquesta gratuïtat comprendrà les despeses necessàries realitzades per a esmenar la falta de conformitat dels productes amb el contracte, especialment les despeses d'enviament, així com els costos relacionats amb la mà d'obra i els materials.

Al rebre la seva comanda revisi que els paquets estiguin en bon estat i que el transportista l’entregui el mateix número de paquets que consti al seu comprovant. En el cas de que hagi alguna diferència faci-li saber en el mateix comprovant així nosaltres podrem fer la reclamació pertinent un cop ens ho hagi comunicat.

Si rep paquets oberts o trencats pot fer una foto i enviar-nos-la a grafiques@grafiquescastella.cat cosa que ens facilitarà la solució.

En cas de producte defectuós, el venedor haurà de procedir, segons correspongui, a la reparació, substitució, rebaixa del preu o resolució del contracte, gestions que seran gratuïtes per al consumidor i usuari. El venedor respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des del lliurament. El consumidor i usuari ha d'informar al venedor de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d’aquesta.

Fins i tot està en el seu dret de no acceptar la mercaderia si ho considera oportú.

 

RESPONSABILITAT

GRÀFIQUES CASTELLÀ, IMPREMTA i PAPERERIA, s.l.  no podrà ser considerada responsable dels danys, sigui quina sigui la seva naturalesa, tant materials com no materials o corporals, que poguessin resultar d'un funcionament o un ús inadequat dels productes comercialitzats.

El mateix s'aplica a les possibles modificacions realitzades als productes pels proveïdors.  GRÀFIQUES CASTELLÀ no podrà ser considerada responsable per un client o un tercer de danys indirectes, pèrdues d'explotació o lucre cessant ocorreguts pel mitjà que fos, encara que el dany, pèrdua o perjudici haguessin estat previsibles per GRÀFIQUES CASTELLÀ o si la seva eventualitat hagués estat posada en seu coneixement.

GRÀFIQUES CASTELLÀ  no podrà ser considerada responsable de l’incompliment del contracte subscrit en cas de causa de força major, d'interrupció de l'activitat o vaga total o parcial, especialment, dels serveis postals i mitjans de transport o comunicacions, inundacions o incendi.

El que disposa la present clàusula no afectarà els drets reconeguts per llei en qualitat de consumidor, ni al dret de desistir el contracte.

En cas de litigi, el client podrà dirigir-se, en primer lloc, a GRÀFIQUES CASTELLÀ, per arribar a una resolució amistosa.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I ALTRES DRETS

El comprador reconeix i accepta que els elements i drets de propietat intel·lectual, industrial o altres (incloent sense limitació qualsevol copyright, patents, marques, dissenys, fotografies, imatges i codis font) relatius a les plataformes web de GRÀFIQUES CASTELLÀ als quals pugui accedir són propietat exclusiva de  GRÀFIQUES CASTELLÀ. L’usuari no podrà, directament o indirectament, copiar, modificar, alterar, publicar, comunicar, distribuir, vendre o transmetre els materials d'aquesta plataforma o el seu codi font, o de les descàrregues efectuades, en tot o en part, sense l'autorització escrita de GRÀFIQUES CASTELLÀ.

LLEI APLICABLE

Les presents Condicions Generals es regiran i interpretaran d'acord amb la legislació vigent. Per a qualsevol litigi derivat de les relacions comercials entre l'usuari i GRÀFIQUES CASTELLÀ,  les parts acorden sotmetre al que disposa la legislació vigent en la matèria.

 

 

 

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT:

D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades així com en matèria de serveis de la societat de la informació y de comerç electrònic, l’usuari accepta que les dades personals aportades a la Web, o qualsevol altra facilitada a GRÀFIQUES CASTELLÀ pel seu accés a alguns dels serveis, siguin incorporats a fitxers titularitat de GRÀFIQUES CASTELLÀ amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis sol·licitats, per la correcta identificació dels usuaris que sol·licitin serveis personalitzats a la Web, per la gestió de tasques bàsiques d’administració, així com per mantenir-lo informat, ja sigui per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà, de novetats, productes i serveis relacionats amb GRÀFIQUES CASTELLÀ. Si són comunicacions comercials a través de correu electrònic o mitjà equivalent, l’usuari presta el seu consentiment exprés per l’enviament de publicitat a través d’aquest mitjà.

GRÀFIQUES CASTELLÀ es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-les amb confidencialitat, i assumeix, a aquests efectes, les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’establert a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i demés legislació aplicable. L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se GRÀFIQUES CASTELLÀ el dret a excloure dels serveis registrats als usuaris que hagin facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixen en Dret.

Qualsevol usuari pot en qualsevol moment exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant un escrit, acreditant la seva identitat, mitjançant fotocòpia del DNI, i especificant el dret a exercitar, a: GRÀFIQUES CASTELLÀ, Impremta i Papereria, s.l., C/ Doctor Cartanyà, 3, 43540 Sant Carles de la Ràpita (Tarragona) ografiques@grafiquescastella.cat

Els usuaris accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part de GRÀFIQUES CASTELLÀ per realitzar les següents finalitats:

Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions comercials estaran relacionades sobre productes o serveis oferts per GRÀFIQUES CASTELLÀ, així com per part dels col·laboradors amb el que aquest hagués arribat a algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals. En tot cas les comunicacions comercials estaran realitzades per part del prestador i seran de productes i serveis relacionats amb el sector del prestador.

Realitzar estudis estadístics.

Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a disposició de l’usuari en aquest lloc web.

Rebre el butlletí de la pàgina web.

GRÀFIQUES CASTELLÀ, informa i garanteix expressament als usuaris que mai vendrà, arrendarà, compartirà o d’alguna altra manera distribuirà o posarà les seves dades a disposició de terceres persones i que sempre que es vulgui realitzar algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia, es sol·licitaria el consentiment exprés, informat, i inequívoc per part dels titulars.

Propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts de la pàgina

Tots els elements que composen aquest lloc web, tal com l’estructura, disseny i codi font, són titularitat de l’autor citat i estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial. Les fotografies allotjades en aquesta web corresponen en la seva totalitat propietat als autors citats juntament a les mateixes; si en la fotografia no s’anomena cap autor, igualment tenen propietat intel·lectual.

No es podran realitzar actes de reproducció, modificació, distribució o comunicació pública del lloc web o alguns dels seus elements sense el previ consentiment del propietari d’aquesta web.

Els usuaris del lloc web únicament podran realitzar un ús privat i personal dels continguts de la web.

Està absolutament prohibit, l’ús del lloc web o d’alguns dels seus elements amb finalitats comercials o il·lícites.

Aquesta web no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut del lloc web i podrà exercir totes les accions civils o penals que corresponguin en cas d’infracció d’aquests drets per part de l’usuari.

Amb la finalitat de millorar les prestacions del lloc web, es reserva el dret, en qualsevol moment i sense prèvia notificació a l’usuari, a modificar ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i serveis del lloc web, de forma unilateral.

Per altra banda es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les presents condicions d’ús així com qualsevol d’altres condicions particulars.

Exclusió de responsabilitat.

Aquesta web no es responsabilitza dels eventuals errors tipogràfics, formals o numèrics que poden contenir el lloc web, ni de la exactitud de la informació continguda, així com tampoc ho fa d’opinions identificades o anònimes llençades per persones i/o entitats en aquest website. En cas de lloguer, arrendament parcial i/o total i venta d’aquesta web excloíem tot tipus de responsabilitat del contingut i veracitat en aquesta inserit, sent la responsabilitat total i absoluta per part del comprador/arrendatari.

 

 

Hiperenllaços.

Els hiperenllaços continguts en el lloc web que poden dirigir a pàgines web de tercers, no s’assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que puguin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen relació alguna entre aquesta web i a les persones o entitats titulars d’aquests continguts o titulars dels llocs on es trobin.


Close