Close

TERMES I CONDICIONS GENERALS

 

Informació general del Lloc Web

En compliment del que estableix l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s'ofereix la informació general del Lloc Web:

Titular: CASTELLÀ GASPARÍN

Sede y establecimiento: Carrer del Dr. Cartanyà, 3, 43540 - La Ràpita, Tarragona

CIF:  B-44744563

Correu electrònic:  grafices@grafiquescastella.cat

Telèfon:  + 34  977 74 19 28

 

CONDICIONS COMERCIALS

Les presents Condicions Generals de Compra regulen l’us de la pàgina web tienda.grafiquescastella.com, del qual CASTELLÀ GASPARÍN, S.L. és el titular.

CASTELLÀ GASPARÍN, Impremta y Papereria, S.L. NIF: B44744563 con domicilio en C / Doctor Cartanyà, 3, 43540 - La Ràpita (Tarragona).

Per a qualsevol consulta, podeu contactar amb nosaltres enviant un correu electrònic a grafiques@grafiquescastella.cat o a través del telèfon 977 741 928 de 10.00 a 13.00 hi de 16.00 ha 19.00 h. de dilluns a divendres.

En compliment del que disposa la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, i la resta de normativa d'aplicació, us informem:

 

OBJECTE

Les condicions de compra estableixen els drets i obligacions de tots els usuaris de la botiga online CASTELLÀ GASPARÍN.SL en relació amb els productes i serveis que oferim a través dels nostres llocs web botiga.grafiquescastella.com

En utilitzar el lloc web o fer una comanda a través del mateix, vostè és conscient de la vinculació amb aquestes Condicions i la nostra Política de Privacitat, per la qual cosa, si vostè no està d'acord amb totes les Condicions i amb la Política de Privacitat , no heu de fer cap comanda.

Aquestes condicions poden ser modificades, per la qual cosa les heu de llegir abans d'efectuar cada comanda.

 

COMANDES I ENVIAMENTS

Realitzar una comanda a CASTELLÀ GASPARÍN, SL equival a l'acceptació plena i sencera dels preus, de la descripció dels productes a la venda i de les condicions generals de venda, que seran les úniques aplicables al contracte així conclòs.

El comprador es compromet a fer ús del lloc web només per fer consultes o comandes legalment vàlides. També s'obliga el comprador a facilitar de manera certa i correcta les seves dades de contacte, consentint així mateix poder fer ús d'aquesta informació per posar-nos-hi en contacte si fos necessari.

El lliurament dels encàrrecs el farà CASTELLÀ GASPARÍN, pels seus propis mitjans o mitjançant una agència de transport designada per CASTELLÀ GASPARÍN. Les comandes es lliuraran al domicili designat pel client oa les nostres instal·lacions de La Ràpita, si el client així ho decideix. CASTELLÀ GASPARÍN no assumeix cap responsabilitat quan el lliurament no es pugui efectuar com a conseqüència que les dades facilitades siguin inexactes o incompletes, o quan el lliurament no es pugui efectuar per absència del destinatari. Sense perjudici de l'anterior, CASTELLÀ GASPARÍN adoptarà les mesures exigides al comerciant perquè el lliurament es pugui efectuar com més aviat millor, tant a satisfacció del remitent com la del destinatari.

CASTELLÀ GASPARÍN se compromete a entregar los productos en perfecto estado en la dirección de entrega que se indique en el formulario de pedido.

Totes les comandes rebudes abans de les 13h. es podran preparar aquesta mateixa tarda amb un termini de lliurament d'entre 48 hi 72 h. Per aquest motiu és molt important que ens indiqueu correctament l'adreça on el vol rebre.

Sabem que quan ens fa una comanda de productes és que els necessita i, per tant, ens comprometem a lliurar amb rapidesa. Des del moment de la compra al lliurament, prometem un servei ràpid i fiable perquè pugui tenir la comanda com més aviat millor.

No es lliuraran comandes en apartats postals.

Pel que fa als lliuraments a hospitals, organismes públics i altres immobles en què hi hagi restriccions per a l'accés al públic en general, CASTELLÀ GASPARÍN, no garanteix que aquesta s'efectuï directament al destinatari, i queda complert l'encàrrec i alliberat de responsabilitat, quan el comanda s'hagi posat a disposició del destinatari a la recepció o lloc que faci de control d'accés.

El termini de lliurament de la comanda dependrà del mètode d'enviament seleccionat. Cada mètode d'enviament té les seves pròpies restriccions i/o càrrecs que s'aplicaran a la comanda. Els dies feiners compten de dilluns a divendres, excepte si algun és festa local o nacional.

Les comandes recollides a la botiga no tenen despeses d'enviament.

Les comandes superiors a 70.00 € no tenen despeses d'enviament.

Les comandes inferiors a 70.00 € tindran un cost addicional de 6 € en concepte de col·laboració de transport.

Volem que les despeses d'enviament no suposi una barrera per a la compra i per això subvencionem una part d'aquest cost. La nostra voluntat és que no arribi mai a pagar les despeses d'enviament.

 

PAGAMENT

La pàgina web CASTELLÀ GASPARÍN SL ofereix els mètodes de pagament següents:

Pagament no automàtic mitjançant transferència bancària: Es pot fer el pagament mitjançant transferència al compte bancari referit a l'apartat de selecció de mètode de pagament. Amb aquest sistema de pagament no es considera efectiva la compra fins que CASTELLÀ GASPARÍN rebi el justificant de transferència o ingrés, on es constati el mateix de manera efectiva per la nostra entitat bancària. No es començarà la preparació de la comanda fins que no es confirmi que s'ha fet aquesta transferència.

Pagament no automàtic mitjançant reposició o rebut bancari si el client disposa de compte de client verificat a CASTELLÀ GASPARÍN.

CASTELLÀ GASPARÍN es reserva el dret a canviar les modalitats de pagament i en pot crear de noves o eliminar-ne alguna de les existents, sense que l'usuari pugui fer reclamacions per aquest motiu. No obstant si el canvi en la modalitat de pagament afectés una comanda ja realitzada, des de CASTELLÀ GASPARÍN ens posaríem en contacte amb el client per informar d'aquest canvi, oferint l'opció de cancel·lar la comanda si ho considerés convenient.

 

PREU I TERMINI DE VALIDESA DE L'OFERTA

Els preus indicats a sota de cada producte són sense IVA i cal afegir-hi l'IVA. Els preus apareixen reflectits en euros. Els preus i condicions exposats són els vàlids a cada moment, i tenen vigència únicament a la sessió oberta. A la informació de confirmació de comanda, amb caràcter previ al fet que el comprador accepti l'operació, s'especifiquen clarament els preus de cadascun dels articles elegits, la concreció de les despeses de lliurament que seran aplicables a l'operació i les promocions o descomptes que, si escau, siguin aplicables.

En fer la comanda a través del web, la factura corresponent serà enviada al moment que la comanda estigui preparada i hagi sortit amb expedició de transport, exceptuant en aquells casos en què, per les condicions de facturació del client, s'especifiqui el contrari . Per a qualsevol informació sobre la teva comanda, la pots sol·licitar a través de la pàgina de Contacte del portal o enviant un correu electrònic a grafiques@grafiquescastella.cat

CASTELLÀ GASPARÍN es reserva el dret de modificar en qualsevol moment els preus de venda que figuren a la pàgina, però els articles es facturaran en base a les tarifes en vigor en el moment en què es registri la comanda sota reserva de disponibilitat en aquesta data.

 

INFORMACIÓ I CONSULTES

Per a qualsevol informació sobre comandes web o sobre les característiques dels productes i serveis que oferim, així com per comunicar-nos qualsevol tipus d'incidència o reclamació referent a la compra en línia, posem a la vostra disposició la pàgina de contacte del portal, el correu electrònic grafiques@ grafiquescastella.cat i el telèfon 977 741 928 de 10.00h a 13.00h i de 16.00h a 19.00h. de dilluns a divendres.

 

DEVOLUCIONS

Dret de revocació: l'Art. 44 de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'Ordenació del Comerç Minorista, confereix al Client el dret a la revocació de la comanda sol·licitada en un termini de 14 dies naturals des de la seva recepció, prèvia comunicació amb CASTELLÀ GASPARÍN (mitjançant correu electrònic dirigit a grafiques@grafiquescastella.cat ), amb devolució del preu que hagués pagat pel producte. CASTELLÀ GASPARÍN procedirà al reintegrament de l'import total de la compra, excloent-ne, si no, les despeses d'enviament. CASTELLÀ GASPARÍN ofereix la possibilitat de tornar qualsevol producte adquirit amb servei de transport o lliurat a la botiga física CASTELLÀ GASPARÍN. Per poder fer la devolució, el producte ha d'estar complet, en perfecte estat, amb l'embalatge corresponent i no utilitzat. En el cas que es vulgui fer una devolució, és responsabilitat del client lliurar les mercaderies que es tornin a CASTELLÀ GASPARÍN, ja sigui portant-les a les nostres instal·lacions o subcontractant el servei de transport. En aquest darrer cas, CASTELLÀ GASPARÍN es reserva el dret de cobrar despeses de transport.

Devolució per defectes de producte, defectes produïts al transport o error a l'enviament: si en el moment del lliurament s'aprecia de forma visible i clara, sense necessitat de manipular els embalatges d'enviament o els propis del producte, que un producte té defectes provocats per danys en el transport o s'aprecia, d'igual manera, un defecte a la mercaderia rebuda, el client haurà de comunicar a CASTELLÀ GASPARÍN mitjançant correu electrònic dirigit a grafiques@grafiquescastella.cat i en el transcurs de les 48 hores següents a la recepció de la comanda per poder instar la devolució del producte o productes afectats i amb això la substitució per un de nou o el reemborsament del preu pagat pel mateix. La reparació i/o substitució del producte defectuós serà gratuïta per al consumidor i usuari. Aquesta gratuïtat comprendrà les despeses necessàries realitzades per esmenar la manca de conformitat dels productes amb el contracte, especialment les despeses d'enviament, així com els costos relacionats amb la mà d'obra i els materials.

En rebre la vostra comanda reviseu que els paquets estiguin en bon estat i que el transportista la lliuri el mateix nombre de paquets que consti al vostre comprovant. En cas que hi hagi alguna diferència faci saber al mateix comprovant així nosaltres podrem fer la reclamació pertinent una vegada ens ho hagi comunicat.

Si rebeu paquets oberts o trencats podeu fer una foto i enviar-nos-la a grafiques@grafiquescastella.cat cosa que ens facilitarà la solució.

En cas de producte defectuós, el venedor haurà de procedir, segons escaigui, a la reparació, substitució, rebaixa del preu o resolució del contracte, gestions que seran gratuïtes per al consumidor i usuari. El venedor respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des del lliurament. El consumidor i l'usuari haurà d'informar el venedor de la manca de conformitat en el termini de dos mesos des que en va tenir coneixement.

Fins i tot està en el dret de no acceptar la mercaderia si ho considera oportú.

 

RESPONSABILITAT

CASTELLÀ GASPARÍN, IMPREMTA I PAPERERIA, SL no podrà ser considerada responsable dels danys, sigui quina sigui la seva naturalesa, tant materials com no materials o corporals, que puguin resultar d'un funcionament o ús inadequat dels productes comercialitzats.

El mateix s'aplica a les possibles modificacions fetes als productes pels proveïdors. CASTELLÀ GASPARÍN no podrà ser considerada responsable per un client o un tercer de danys indirectes, pèrdues d'explotació o lucre cessant ocorreguts pel mitjà que fos, encara que el dany, pèrdua o perjudici haguessin estat previsibles per CASTELLÀ GASPARÍN o si la seva eventualitat hagués estat posada en el coneixement.

CASTELLÀ GASPARÍN no podrà ser considerada responsable de l'incompliment del contracte subscrit en cas de causa de força major, d'interrupció de l'activitat o vaga total o parcial, especialment dels serveis postals i mitjans de transport o comunicacions, inundacions o incendi.

El que disposa aquesta clàusula no afecta els drets reconeguts per llei en qualitat de consumidor, ni el dret de desistir el contracte.

En cas de litigi, el client podrà dirigir-se, en primer terme, a CASTELLÀ GASPARÍN, per arribar a una resolución amistosa.

 

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I ALTRES DRETS

El comprador reconeix i accepta que els elements i drets de propietat intel·lectual, industrial o altres (incloent sense limitació qualsevol copyright, patents, marques, dissenys, fotografies, imatges i codis font) relatius a les plataformes web de CASTELLÀ GASPARÍN a què pugui accedir són propietat exclusiva de CASTELLÀ GASPARÍN. L'usuari no podrà, directament o indirectament, copiar, modificar, alterar, publicar, comunicar, distribuir, vendre o transmetre els materials d'aquesta plataforma o el codi font, o de les descàrregues efectuades, en tot o en part, sense l'autorització escrita de CASTELLÀ GASPARÍN.

 

LLEI APLICABLE

Aquestes Condicions Generals es regeixen i s'interpretaran d'acord amb la legislació vigent. Per a qualsevol litigi derivat de les relacions comercials entre l'usuari i CASTELLÀ GASPARÍN, les parts acorden sotmetre's al que disposa la legislació vigent a la matèria.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

D'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades així com en matèria de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l'usuari accepta que les dades personals aportades a la Web, o qualsevol altra facilitat a CASTELLÀ GASPARÍN pel seu accés a alguns dels serveis, siguin incorporats a fitxers titularitat de CASTELLÀ GASPARÍN per tal de facilitar la prestació dels serveis sol·licitats, per a la correcta identificació dels usuaris que sol·licitin serveis personalitzats a la Web, per a la gestió de tasques bàsiques d'administració , així com per mantenir-lo informat, ja sigui per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà, de novetats, productes i serveis relacionats amb CASTELLÀ GASPARÍN. Si són comunicacions comercials a través de correu electrònic o mitjà equivalent, l'usuari presta el consentiment exprés per a l'enviament de publicitat a través d'aquest mitjà.

CASTELLÀ GASPARÍN es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-les amb confidencialitat, i assumeix, a aquest efecte, les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar-ne l'alteració, la pèrdua , tractament o accés no autoritzat, d'acord amb allò establert a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la resta de legislació aplicable. L'usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se CASTELLÀ GASPARÍN el dret a excloure dels serveis registrats els usuaris que hagin facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixen en Dret.

Qualsevol usuari pot en qualsevol moment exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant escrit, acreditant la seva identitat mitjançant fotocòpia del DNI, i especificant el dret a exercitar, a: CASTELLÀ GASPARÍN, Impremta y Papereria, sl, C/ Doctor Cartanyà, 3, 43540 La Ràpita (Tarragona) o grafiques@grafiquescastella.cat

Els usuaris accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part de CASTELLÀ GASPARÍN per realitzar les finalitats següents: Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti fer comunicacions comercials. Aquestes comunicacions comercials estaran relacionades sobre productes o serveis oferts per CASTELLÀ GASPARÍN, així com per part dels col·laboradors amb què aquest hagués aconseguit algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai no tindran accés a les dades personals. En tot cas les comunicacions comercials estaran realitzades per part del prestador i seran de productes i serveis relacionats amb el sector del prestat:

Realitzar estudis estadístics.

Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que l'usuari faci a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a disposició de l'usuari en aquest lloc web.

Rebre el butlletí de la pàgina web.

CASTELLÀ GASPARÍN, informa i garanteix expressament als usuaris que mai no vendrà, arrendarà, compartirà o d'alguna altra manera distribuirà o posarà les seves dades a disposició de terceres persones i que sempre que es vulgui realitzar algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia , se sol·licitaria el consentiment exprés, informat, i inequívoc per part dels titulars.

Propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts de la pàgina.

Tots els elements que componen aquest lloc, tal com l'estructura, el disseny i el codi font, són titularitat de l'autor esmentat i estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial. Les fotografies allotjades en aquesta web corresponen en la seva totalitat propietat als autors esmentats juntament amb aquestes; si a la fotografia no es diu cap autor, igualment tenen propietat intel·lectual.

No es podran realitzar actes de reproducció, modificació, distribució o comunicació pública del lloc web o alguns dels seus elements sense el consentiment previ del propietari d'aquest web.

Els usuaris del lloc web únicament podran fer un ús privat i personal dels continguts de la web.

Està absolutament prohibit, lús del lloc web o dalguns dels seus elements amb fins comercials o il·lícits.

Aquest web no assumirà responsabilitat derivada de l'ús per tercers del contingut del lloc web i podrà exercitar totes les accions civils o penals que corresponguin en cas d'infracció d'aquests drets per part de l'usuari.

Per tal de millorar les prestacions del lloc web, es reserva el dret, en qualsevol moment i sense prèvia notificació a l'usuari, a modificar ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i serveis del lloc web, de manera unilateral.

D'altra banda, es reserva el dret a modificar en qualsevol moment aquestes condicions d'ús així com qualsevol altra condició particular.

Exclusión de responsabilitat.

Aquesta web no es responsabilitza dels eventuals errors tipogràfics, formals o numèrics que poden contenir el lloc web, ni de l'exactitud de la informació continguda, així com tampoc no ho fa d'opinions identificades o anònimes emeses per persones i/o entitats en aquest website . En cas de lloguer, arrendament parcial i/o total i venda d'aquesta web excloent tot tipus de responsabilitat del contingut i veracitat en aquesta inserit, sent la responsabilitat total i absoluta per part del comprador/arrendatari.

Els hiperenllaços continguts al lloc web que poden dirigir a pàgines web de tercers, no s'assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap relació entre aquesta web i en les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.


Close